Reeds 15 jaar……

De visie van Kastanje Vastgoedbeheer is dat na het realiseren van een object het werk eigenlijk pas begint. Uiteindelijk beslaat de gebruiksfase een veel langere periode dan de realisatie. Gedurende de gebruiksfase zijn uiteindelijk ook meer kosten gemoeid.

Iedereen heeft het druk met zijn dagelijkse zaken, het bedrijf aansturen en nadenken over de toekomst. Heeft het bedrijf straks extra of juist minder ruimte nodig, interne aanpassingen of kan de vestiging anders ingedeeld worden zodat een deel verhuurd kan worden aan een derde?

Kastanje Vastgoedbeheer kan de eigenaar/gebruiker ontzorgen met heldere plannen, mogelijke opties, planningen en begeleiding gedurende de uitvoering.

Maar wie zijn wij?

Kastanje Vastgoedbeheer is een bedrijf dat reeds 15 jaar bestaat en dat is opgericht door Kim van Kampen. Naast vastgoedbeheer exploiteert Kastanje, al jarenlang, voor derden maar ook eigen vastgoed. Kim heeft zijn kennis van het beheren en onderhouden van vastgoed eerder opgebouwd bij Takenaka Netherlands bv, van origine een Japans bedrijf dat een van de grootste en meest vooraanstaande bedrijven is in projectontwikkeling, architectuur, realisatie en vastgoedbeheer ter wereld. Op het kantoor in Amsterdam was hij verantwoordelijk voor de afdeling Onderhoud.

MJOP

Een meerjaren onderhoudsplan is tegenwoordig een must voor ieder project. Niet alleen wat betreft het voorspellen wanneer welke kosten te verwachten zijn maar ook voor de waardebepaling van uw vastgoed in de jaarcijfers.
Kastanje Vastgoedbeheer gebruikt programmatuur van Ibis. Hiermee kan een meerjarenplan worden uitgewerkt naar wens van de opdrachtgever. Het meerjarenplan wordt jaarlijks geïndexeerd en kan middels een MJOP abonnement up to date gehouden worden, zodat het plan en de werkelijkheid dicht bij elkaar blijven.

JAARLIJKSE INSPECTIES

Om te bepalen welk onderhoud het komend jaar uitgevoerd zal moeten worden houden we een jaarlijkse conditiemeting. Dit wordt verwerkt in een overzichtelijk rapport met kleurcodering en eventueel foto’s.

BOUWKUNDIG ADVIES

Tijdens het gebruik van een pand doen zich altijd dilemma’s voor. Ruimte groter of kleiner, vreemde niet te herleiden lekkage of er moet iets vervangen worden omdat het aan het eind van zijn levensduur zit. Ook hierbij kan Kastanje Vastgoedbeheer het klankbord zijn dat soms nodig is, een extra offerte aanvragen bij een andere partij of zorgen dat offertes vergelijkbaar worden.

TECHNISCHE BEHEER

Voor een groot aantal klanten voert Kastanje Vastgoedbeheer het technisch beheer. Dit betekent dat als er een probleem is Kastanje Vastgoedbeheer op zoek gaat naar de oorzaak en een oplossing bedenkt. Dit kan zijn met de partij die het onderhoud doet maar ook met andere onafhankelijke partijen. Kastanje Vastgoedbeheer zorgt dat het probleem verholpen wordt binnen de afspraken met de opdrachtgever, zonder dat deze zich er zelf actief mee bezig moet houden. De terugkoppeling gedurende het proces verloopt tussen Kastanje Vastgoedbeheer en de opdrachtgever.

VERDUURZAMING VAN GEBOUW

Alles moet de komende jaren duurzamer worden. Dat geldt dus ook voor vastgoed. Niet alleen door regels van de overheid maar ook omdat de kosten van gas en elektra zullen stijgen om een ieder te stimuleren zijn gebouw of woning te verduurzamen. Daarnaast hanteert de overheid ook regels in het bouwbesluit bij nieuw- of verbouw. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen een energielabel C hebben, en in 2030 een energielabel A. Dat betekent nogal wat.
Wij kunnen u samen met onze partners helpen om een plan uit te stippelen waarbij regulier onderhoud gecombineerd wordt met de benodigde investeringen om de labels te behalen.
Via Label C naar Label A

RECENTE
PROJECTEN

Kastanje Vastgoedbeheer heeft veel bedrijfsgebouwen en woongebouwen in beheer. Hier kunt u zien welke onlangs zijn toegevoegd.