BOUWKUNDIG ADVIES

Tijdens het gebruik van een pand doen zich altijd dilemma’s voor. Ruimte groter of kleiner, vreemde niet te herleiden lekkage of er moet iets vervangen worden omdat het aan het eind van zijn levensduur zit. Ook hierbij kan Kastanje Vastgoedbeheer het klankbord zijn dat soms nodig is, een extra offerte aanvragen bij een andere partij of zorgen dat offertes vergelijkbaar worden..

Denk hierbij ondermeer aan

Het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever naar aanleiding van een andere indeling of gewijzigd gebruik van het pand en het fungeren als klankbord.

Het aanpassen, uitbreiden van een kantoor, fabriek of woning. Inclusief het verzorgen van technische omschrijving, tekeningen, vergunningen, aanbestedingen en begeleiding.

Maken van schetsen en ramingen ten behoeve van planvorming en budgetten.

Het zoeken naar de redenen van eventuele bouwkundige en installatietechnische problemen. Denk aan koude klachten, tocht en lekkages.

Uitvoeren van opleveringen en tussentijdse controles bij het uitvoeringsproces.

Het begeleiden van verbouwingen en nieuwbouw