VERDUURZAMING GEBOUW

Alles moet de komende jaren duurzamer worden. Dat geldt dus ook voor vastgoed. Niet alleen door regels van de overheid maar ook omdat de kosten van gas en elektra zullen stijgen om een ieder te stimuleren zijn gebouw of woning te verduurzamen. Daarnaast hanteert de overheid ook regels in het bouwbesluit bij nieuw- of verbouw. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen een energielabel C hebben, en in 2030 een energielabel A. Dat betekent nogal wat.

Wij kunnen u samen met onze partners helpen om een plan uit te stippelen waarbij regulier onderhoud gecombineerd wordt met de benodigde investeringen om de labels te behalen.

Via Label C naar Label A

Enkelen zijn U reeds voor gegaan

In samenwerking met onze partner Exalius hebben wij reeds diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden tot verduurzaming.

Voor BNNVARA hebben we het afgelopen jaar bereikt dat het kantoorpand voldoet aan de eisen van het energielabel A. Dit was een grote sprong met een minimale aanpassing.

Voor de VPRO hebben we ook energielabel A gerealiseerd met dezelfde opzet. Hier volgt nog een onderzoek naar het comfort van het gebouw binnen de mogelijkheden van het label.

Het NTR Paviljoen heeft en energielabel C behaald.

Het kantoorgebouw waar Avrotros huurder is kan naar een energielabel C ondanks dat dit een rijksmonument is. Nu is het afhankelijk van de eigenaar of dit ook door gevoerd zal gaan worden.

Het onderzoek van het rijksmonument waarin het Muziek Centrum van de Omroep is gevestigd wordt momenteel onderzocht op de mogelijkheden. Een energielabel C lijkt mogelijk.

Santbergen energielabel A.

Bovenstaande labels zijn 10 jaar geldig. Nu de komende jaren middels het onderhoud voorsorteren op nieuwe regelgeving en een (her)nieuw(d) energielabel A in 2030.

Ook U kunnen wij helpen bij deze stappen.