Wat kan Kastanje uit handen nemen?

Ieder gebouw heeft onderhoud nodig om de functie die het heeft te beschermen en om de waarde die het heeft vast te houden.

Dit uitgangspunt brengt altijd dilemma’s mee. Kiezen we voor de functie, daar wordt uiteindelijk dagelijks geld mee verdient of maken we een mix met de waarde van het pand. Op lange termijn zeker niet onbelangrijk.

Hoe kunnen we u helpen bij het maken van deze keuzes?

Wij bieden:

  • Meerjaren Onderhoud Plannen;
  • Jaarlijkse inspectie, uitvoeren op basis van het MJOP en de werkelijkheid;
  • Advies, wat moet er het komend jaar onderhouden moet worden en wat kan nog uitgesteld worden;
  • Offerte trajecten begeleiden
  • Projectmanagement
  • Duurzaamheid advies

MJOP

Een meerjarenonderhoud plan is tegenwoordig een must voor ieder project. Niet alleen wat betreft het voorspellen wanneer welke kosten te verwachten zijn maar ook voor de waarde bepaling van uw pand in de jaarcijfers.

Kastanje Vastgoedbeheer gebruikt programmatuur van Ibis. Waarmee een meerjarenplan kan worden uitgewerkt naar wens van opdrachtgever. Het meerjarenplan wordt jaarlijks geïndexeerd en kan middels een MJOP abonnement up to date gehouden worden. Zodat het plan en de werkelijkheid dicht bij elkaar blijven.

JAARLIJKSE INSPECTIE

Om te bepalen welk onderhoud het komend jaar uitgevoerd zal moeten worden houden we een jaarlijkse conditiemeting. Dit wordt verwerkt in een overzichtelijk rapport met kleurcodering en eventueel foto’s.

BOUWKUNDIG ADVIES

Tijdens het gebruik van een pand doen zich altijd dilemma’s voor. Ruimte groter of kleiner, vreemde niet te herleiden lekkage of er moet iets vervangen worden omdat het aan het eind van zijn levensduur zit. Ook hierbij kan Kastanje Vastgoedbeheer het klankbord zijn dat soms nodig is, een extra offerte aanvragen bij een andere partij of zorgen dat de offerte vergelijkbaar worden.

TECHNISCH BEHEER

Voor een groot aantal klanten voert Kastanje Vastgoedbeheer het technisch beheer. Dit betekent dat als er een probleem is Kastanje Vastgoedbeheer opzoek gaat naar de oorzaak en een oplossing bedenkt. Dit kan zijn met de partij die het onderhoud doet maar ook met andere onafhankelijke partijen. Kastanje Vastgoedbeheer zorgt dat het probleem verholpen wordt binnen de afspraken met de opdrachtgever. Zonder dat deze zich er zelf actief mee bezig moet houden. De terugkoppeling gedurende het proces verloopt tussen Kastanje Vastgoedbeheer en de opdrachtgever.

VERDUURZAMING GEBOUW

Alles moet de komende jaren duurzamer worden dat geldt dus ook voor gebouwen. Niet alleen door regels van de overheid maar ook omdat de kosten van gas en electra zullen stijgen om een ieder te stimuleren zijn gebouw of woning te verduurzamen. Daarnaast hanteert de overheid ook regels in het bouwbesluit bij nieuw- of verbouw. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen een energie label C hebben. En in 2030 een energie label A. Dat betekend nogal wat.

Wij kunnen u samen met onze partners helpen om een plan uit te stippen waarbij regulier onderhoud gecombineerd wordt met de benodigde investeringen om de labels te behalen.

Via Label C naar Label A