TECHNISCH BEHEER

Voor een groot aantal klanten voert Kastanje Vastgoedbeheer het technisch beheer. Dit betekent dat als er een probleem is Kastanje Vastgoedbeheer op zoek gaat naar de oorzaak en een oplossing bedenkt. Dit kan zijn met de partij die het onderhoud doet maar ook met andere onafhankelijke partijen. Kastanje Vastgoedbeheer zorgt dat het probleem verholpen wordt binnen de afspraken met de opdrachtgever, zonder dat deze zich er zelf actief mee bezig moet houden. De terugkoppeling gedurende het proces verloopt tussen Kastanje Vastgoedbeheer en de opdrachtgever.

Denk hierbij ondermeer aan

Het op basis van de conditiemeting en het jaarplan organiseren van al het benodigde onderhoud op basis van een vooraf met de opdrachtgever afgestemd jaarplan met budget.

Het organiseren en controleren van werkzaamheden ten gevolge van calamiteiten in een gebouw. Bijvoorbeeld storingen, defecten/schade en lekkages.