JAARLIJKSE INSPECTIE

Om te bepalen welk onderhoud het komend jaar uitgevoerd zal moeten worden houden we een jaarlijkse conditiemeting. Dit wordt verwerkt in een overzichtelijk rapport met kleurcodering en eventueel foto’s.

Onze diensten bestaan uit

Het uitvoeren van een conditiemeting conform de Nen 2767 op basis van een MJOP.

Het bijstellen van het MJOP op basis van de gehouden conditiemeting.

Het bespreken van de conditiemeting en het aangepaste MJOP met de opdrachtgever.

Het afsplitsen van het jaarplan met de daarin uit te voeren werkzaamheden van het komend jaar.